צילה זק  

יועצת וחוקרת פסיכולוגיה חברתית

Look The

Part

The identification of professions from faces

צוות המחקר:

פרופ׳ יעקב גולדנברג

ד״ר יונת צוובנר

פרופ׳ רן חסין

פרופ׳ ערן חיות

צילה זק

עוזרות מחקר: 

לי כתבן

אביגיל חסין

 

על המחקר -


האם למקצועות מסוימים יש פנים?

האם פניו של אדם מסגירים את מקצועו?


רבים מאיתנו מרגישים שיש לנו את היכולת לנחש פרטים מסוימים

על אנשים על ידי התבוננות בפניהם.

המחקר Look The Part, המשותף לצילה זק, חמישה חוקרים נוספים ושתי עוזרות מחקר, נערך על מנת לבחון את הקשר בין מראה פנים ומקצועות.

Eyes

Hair

Smile

Cheeks

Eyebrows

Chin