זקפו את הגב, 

הרפו כתפיים 

וקחו נשימה עמוקה 

לבטן.