קשת בענן 2.jpg

טבת

שמו של חודש טבת ככל החודשים מגיע מבלל ובאשורית שזו השפה המדוברת נקרא ״טבתו״ מלשון טביעה ושקיעה בבוץ , כי בחודש זה מתרבים הגשמים והדרכים הופכות בוציות. 

תופעת טבע נוספת שמתקשרת לחודש טבת היא קשת בענן . כשהמבול הסתיים הופיעה הקשת כסימן לברית ושלום שלא יבוא עוד מבול לכלות את העולם והבריאה . בעולם הקדום הקשת סימלה מצב אקלימי מאוזן שכן היא מופיע במפגש בין גשם לשמש . מפגש שהוא פיוס בין כוחות טבע מלמד אותנו איזון בין כוחות פנימיים, בין ניגודיים נמצא השלום. התבוננות בכוחות המניעים אותנו ובירור פנימי מה נכון לי כרגע ? מה עושה לי טוב ? יביא אותנו לאיזון אקלימי פנימי על מנת שלא נשקע בבוץ . 

משמעות אחרת לשם החודש מתייחס לטבת כהטבה שבחודש זה מאיר עדיין אורו של חג החנוכה את החודש החשוך והגשום . ההטבה מגיעה כאשר אנחנו מדליקים אור בתוך החושך (כפי שמופיע בחודש כסלו ).

המלחמה בחושך היא באמצעות האור : עשיית מעשה טוב , מחשבה טובה כלפי עצמנו ואחרים יאירו את עולמנו .

6AE85247-F0BD-4D23-A50E-E446AE5DDB9D.jpg