עיצוב ללא שם.png

הלוח העיברי 

הלוח העברי הוא לוח שנה המבוסס על שילוב מחזור הירח ומחזור השמש. גם היממה בלוח העברי מתחילה עם שקיעת החמה או צאת הכוכבים ולא בשעה נוחה לחישוב - משום שלעיתוי והתבננות בטבע יש משמעות והשפעה עמוקה עלינו. 

נתבונן בחודשים ונשים לב לתופעות במחזורי הטבע והחיים, השפעתם על חיי היומיום שלנו והקשר שלהם ללוח העברי והחיים בארץ ישראל היום - בכדי להציע עצירה קצרה לעגן את עצמנו בכאן ועכשיו, להתבונן, להתאזן ולהנות מהדברים הקטנים.