אודות הפסיכולוגיה חברתית בקצרה

 

באופן מסורתי, הפסיכולוגיה החברתית כוללת ארבעה תחומים מובחנים של ידע, מחקר ויישום

במהלך השנים הפסיכולוגיה החברתית הושפעה מתיאוריות קוגניטיבית, תיאוריות התפתחותיות, גישות כלכליות, תיאוריות אבולוציוניות, ולאחרונה גם מגישות פסיכוביולוגיות. כל אלה תרמו להפיכת הדיסציפלינה לתחום רחב ועשיר ביותר הן מבחינת תחומי המחקר והן מבחינת הכלים ליישום הידע ותבונות ממצאי המחקר.

למרות העושר התיאורטי והמחקרי של הפסיכולוגיה החברתית והרלוונטיות שלה לנושאי פיתוח ועיצוב מדיניות חברתית, תרבותית וארגונית, הפסיכולוגיה החברתית נשארה בגדר תחום שהינו בראש ובראשונה אקדמי.

בכל אחד מארבעת תחומי העניין של הפסיכולוגיה החברתית נצבר ידע מחקרי רב והתפתחו יישומים מקצועיים ייחודיים המתמודדים עם בעיות ספציפיות למשל, תכניות לייעול תהליכי קבלת החלטות, תכניות לשיפור יחסים בין-אישיים, תכניות לשיפור יחסים בין-קבוצתיים ופיוס בין קבוצות יריבות. בעזרת כלים ויישומים אלו הפסיכולוגיה החברתית מציעה תרומה משמעותית לכל פרט ולחברה הישראלית ככלל.

תהליכים אישיותיים

יחסים בין-אישיים

יחסים קבוצתיים ובין קבוצתיים

תפיסה, קוגניציות, עמדות,

שיפוט וקבלת החלטות