healthy-landscape-heart-field-36024.jpg

כסלו

משמעות שמו של  חודש כסלו היא בלשון הקודש ע״פ רש״י : תלם הנוצר באדמה החרושה אחרי היורה בעונת הזריעהבחשוון חיכינו לגשם שירווה את האדמה היבשה אחרי הקיץ הארוך ובכסלו אנחנו חורשים ומתכוננים לזרוע . טיפת המים של חשוון לימדה אותנו מידתיות שעזרה לנו לנהוג בסבלנות כלפי אחרים . המבול (הבלבול) הסתיים ועכשיו אנחנו עושים קצת סדר, חורשים על מנת לזרוע עוד ועוד זרעים של הבנה , אהבה , ושמחה עם עצמנו וסביבתנו. 

בחודש כסלו חל חג החנוכה.
הקשר בין כסלו וחנוכה מתבטא גם בפירוש הנוסף של שם החודש שהוא מלשון ביטחון, שעיקר הנס בחנוכה בא מתוך אמונה וביטחון. היהודים היו מעטים וניצחו את היוונים הרבים, פח השמן הקטן אמור היה להספיק ליום אחד אך הספיק ל 8 ימים.
זהו המעט המחזיק את המרובה בזכות הביטחון. האמונה המניעה אותנו בחנוכה היא  שמעט מן האור יגרש הרבה מן החושך  !!!
נרות חנוכה .png

מעט מהאור מסלק   הרבה מהחושך

ההדלקה בחנוכה נעשית בחלון או בפתח הבית בשעת השקיעה שבה החושך מנסה להתגבר על האור ונרות החנוכה מהפכים את המציאות ומפיצים אור בתוך החושך בבית ומחוצה לו .
פעולה זו באה ללמד אותנו כי מעשה טוב , מילה טובה, אפילו חיוך לאחר יכולים לגרש את החושך מליבו ובוודאי גם מליבנו. 
מתי פעם אחרונה חייכת לאחר ?
                                             לעיתים חיוך קטן יכול לשנות לטובה את כל היום .